Jeroen Kruis

Jeroen Kruis

freelance software engineer

sinds 1998, backend en frontend, MS technologie, web standards, performance

architectuur, advies, werken aan en verbeteren van bestaande codebases

Profiel

Senior Software Engineer

Professioneel software engineer sinds 1998; gebruik makend van het .NET Framework sinds 2002. Microsoft Certified Professional sinds 2000. Microsoft Certified Application Developer for .NET sinds 2005.

Veel ervaring met het inspringen op lopende projecten, ook met nieuwe technieken. In staat zelfstandig een project te realiseren.

Opgeleverde code is leesbaar en onderhoudbaar.

Team Lead

Ervaring met het aansturen van teams en begeleiden van junior ontwikkelaars. In staat een project onder te verdelen over teamleden en gebruik te maken van ieders sterke kanten.

Vaardig in het lezen van code en beoordelen op kwaliteit. Bedreven in het aansturen van testers en het zorgdragen voor goede testen.

Consultant

Expert in het inzichtelijk maken van projecten op alle technische vlakken: Onderhoudbaarheid en kwaliteit van bestaande code, gebruiksvriendelijkheid, voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen.

Ervaren in het optimaliseren van het ontwikkelproces.

contact